استرپتوزوتوسین | استرپتوزوسین | STZ

معرفی محصولات تخصصی آزمایشگاهی و تحقیقاتی خاص از شرکت سیگما آلدریچ فلوکا:

کد کالای موجود از شرکت سیگما :

 

S0130 Sigma

دیگر فعالیت های این گروه :

1-عرضه برتر انواع مواد شیمیایی شرکت MERCK

2-واردات انواع محیط کشت های آزمایشگاهی

3-عرضه انواع کلسترولهای آزمایشگاهی

 

اطلاعات کامل کالای استرپتوزوتوسین:

 

نام فارسی کالا :

استرپتوزوتوسین-STZ - استرپتوزوسین

 

نام انگلیسی کالا :

 

Streptozocin

 

مشخصات عمومی محصول :

 

≥75% α-anomer basis, ≥98% (HPLC), powder

 

دیگر نامهای محصول:

 

Synonym: N-(Methylnitrosocarbamoyl)-α-D-glucosamine, Streptozotocin

 

حجمهای موجود :

 

 

50 و 100 و 500 و 1000(1گرم) و 5000(5گرم) میلیگرم

استرپتوزوتوسین

 

جهت کاربریهای تحقیقاتی و موشهای تحقیقاتی آزمایشگاهی

استرپتوزوسین

عرضه انواع کلسترولهای آزمایشگاهی تحقیقاتی

JoomShaper